Parkovací karty Tábor – rezident, abonent

Definice pojmu rezident/abonent:

Kdo je rezident:
Osoba, která má trvalé bydliště v oblasti placeného stání.

Kdo je abonent:
Právnická nebo fyzická osoba, podnikající, která má sídlo nebo provozovnu v oblasti placeného stání nebo vlastník nemovitosti , kdy tato nemovitost se nachází v oblasti placeného stání.

Dokumenty potřebné k získání a prodloužení parkovací karty:
Rezident dokument prokazující trvalé bydliště v oblasti placeného stání a technický průkaz od vozidla

Abonent – Firma – dokument prokazující sídlo nebo provozovnu firmy v oblasti placeného stání a technický průkaz od vozidla

Vlastník nemovitosti – dokument prokazující vlastnický vztah k nemovitosti a technický průkaz od vozidla

Parkovací karta je vlastnictvím provozovatele a uživatel je povinen po ukončení platnosti- při prodloužení platnosti kartu vrátit.