Parking Centrum Tábor

Vážený uživateli,
dovolujeme si Vám oznámit, že ke dni 31. 12. 2021 končí platnost stávajícího ceníku parkovného
v parkovacím domě Parking Centrum Tábor ul. Čsl. Armády 3112, Tábor, provozovaném společností
Technické služby Tábor s.r.o., se sídlem Kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor, IČ: 62502565, (dále jen
„provozovatel“) s tím, že od 1. 1. 2022 vstupuje v platnost nový ceník parkovného v částkách 10,- Kč/1 hod,
80,- Kč/24 hod (8:00 hod. – 24:00 hod. parkovného). Dojde tedy k navýšení cen parkovného a současně ke
zrušení poskytované slevy ve výši 25 % z celodenního stání pro bonusové parkovací karty („PK-A“).
Platnost termínovaných parkovacích karet („PK-B“) ke dni 31. 12. 2021 končí.
Stávající bonusové parkovací karty a případný kredit na nich uložený bude i nadále možné využít pro
parkování v parkovacím domě Parking Centrum Tábor, ale již bez možnosti cenově zvýhodněného
parkovného.
V případě, že nebudete mít zájem nespotřebovaný kredit uložený na bonusových parkovacích kartách využít,
bude Vám vrácen, stejně jako předplacené měsíční platby na termínovaných parkovacích kartách. Uhrazená
záloha za samotnou parkovací kartu Vám bude vrácena oproti vrácení nepoškozené parkovací karty
provozovateli.
V případě dotazů nás kontaktujte na e-mailu
parkovani@tstabor.cz, případně na tel: 381 256 001.
Děkujeme za pochopení.
V Táboře dne 6.12.2021

Dokumenty ke stažení

Provozní řád PARKING CENTRUM 2021