Parkoviště Tábor

Usnesení vlády České republiky.

Vláda podle Čl. V odst. 7 zákona 84/2020 zakazuje s účinností ode dne 16. března 2020 od 6:00 hod. do odvolání platnosti nařízení, kterým obec vymezuje oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy;

PARKOVÁNÍ JE NA ULICI ZDARMA

———————————————————————————————————————————

Úpravy v otevírací době vzhledem ke Coronaviru

  V návaznosti na vyhlášení nouzového stavu usnesením Vlády České republiky ze dne 12. března 2020, další navazující opatření, zejména usnesení Vlády České republiky ze dne 15. března 2020 a s ohledem na prevenci dalšího šíření onemocnění COVID-19 bylo rozhodnuto o

zrušení úředních hodin od pondělí 16. března 2020 do odvolání.

Na Technické služby Tábor, s.r.o.  -provoz parkování se můžete obrátit jinými způsoby: telefonicky: 381256001, nebo na jednotlivé provozy uvedené na https://www.tstabor.cz/kontaktni-informace/, e-mailem na adresu parkovani@tstabor.cz, poštou na adresu Technické služby Tábor s.r.o., Kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor.

Neodkladné úkony budou provedeny pouze na základě předchozí telefonické či e-mailové, popř. jiné písemné žádosti, ve které osoba odůvodní neodkladnost úkonu. Příslušný zaměstnanec žádost posoudí a v případě, že úkon skutečně nesnese odkladu, domluví termín jeho provedení.

Zároveň s tímto z důvodu ochrany zdraví zaměstnanců uzavíráme s okamžitou platností provoz veřejných WC na Žižkově náměstí a na Křižíkově náměstí. Rušíme návštěvní dobu v Útulku Tábor a rušíme úřední hodiny v provozovně pro výdej parkovacích karet v budově autobusového nádraží a správy hřbitovů v areálu společnosti v Klokotech.

 

Michal Polanecký

Jednatel společnosti

Počet volných parkovacích míst
PARKING CENTRUM TÁBOR

Počet volných parkovacích míst
PARKOVIŠTĚ TABAČKA